DAVALAR VE DİLEKÇELER

Türkiye'de Hasta ve Hekim Hakları Koruması Var Mıdır? Nasıl Kullanılır?

Türkiye’de özellikle son dönemde sağlık hukuku ile ilgili hızlı ve olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Hasta ve Hekim hakları konusunda kamu tarafından yasal düzenlemeler yapılmıştır. Aydınlatılmış onam kavramına önem verilmiştir.Devlet hastaneleri ve özel hastaneler de, personellerini bu konuda bilinçlendirici eğitimler düzenlemektedir. Hastanelerde hasta hakları birimleri bulunmaktadır.

            Türkiye’de, tıbbi uygulama hatasıyla (Malpraktis) karşılaşan kişi, Avrupaulkeleri.com veya kişinin yakınları idari başvuru ve adli başvuru haklarına sahiptir. Mağdurlar, hatanın meydana geldiği hastane içindeki hasta hakları birimlerine başvuru yapılabileceği gibi, hastanenin bulunduğu ildeki İl Sağlık Müdürlükleri veya Sağlık Bakanlığı aracılığıyla idari yönden de şikayetlerini iletebilirler. Bu durum hem devlet hastaneleri hem de özel hastaneler ve sağlık kuruluşları için geçerlidir.

            İdari başvuru, başvurucu veya yakınları için herhangi bir hukuki koruma veya onlara bir hak vermez. Sadece hatayı yapan sağlık personelini cezalandırma, hatayı Avrupaulkeleri.com tespit niteliği taşır. Bu kapsamda maddi ve manevi tazminatlar ile hatanın açık kusur veya ihmalden kaynaklandığı için ceza hukuku bakımından suç niteliği olduğu düşünülüyorsa ve bu yönlerden de talep varsa, mağdur doğrudan mahkemelere de başvurabilir.

            Türkiye’de, tıbbi uygulamalarda başarı oranları yüksek olsa da, tıbbi uygulama hataları nedeniyle uğranılan her türlü zararlar, başvuru halinde dava ile istenebilir.  Kaynak: Kula Hukuk Bürosu www.kula.av.tr

Türkiye'de Suç İşleyen Yabancı Hakkında Hangi İşlemler Yapılır

Türk Ceza Kanunu, temelde, yer bakımından uygulama kuralını kabul etmiştir. Bu nedenle suçun faili kim olursa olsun,Türkiye sınırları içinde bir suç işlenilmesi halinde, Türk mahkemeleri yetkilidir. Türkiye’de suç işleyen yabancı ülkesine iade edilmez.Yabancı kişinin Türkiye’de suç işlemesi halinde, Türk vatandaşlarına uygulanan tüm ceza ve haklar yabancıya da aynen uygulanır. Suç işleyen yabancı hakkında, Avrupaulkeleri.com suça ilgili olarak tüm işlemlerinde bir tercüman bulundurulur. Talep etmesi halinde, ücretsiz olarak kendisine bir avukat tayin edilir. İşlemler hakkında derhal konsolosluğuna bilgi verilir. Yakınlarıyla irtibat kurması sağlanır.

TÜRKİYE DIŞINDA SUÇ İŞLEMİŞ YABANCI HAKKINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR? 
Bir yabancının Türkiye dışında işlediği bir suç nedeniyle, hakkında dava açılmış veya mahkumiyet cezası verilmiş ise, ilgili yabancı devletin talebi üzerine, yabancı kişi iade edilebilir. Ancak suçlunun iadesinin,Türkiye’de aynı eylemin suç sayılmaması, Düşünce suçu, askeri suç, siyasi suç sayılmaması,suçun zamanaşımına uğramamış olması gibi bazı özel koşulları vardır. Kaynak: Kula Hukuk Bürosu www.kula.av.tr

Tapu Belgesindeki Yanlışlıkları Nasıl Düzelttirebilirim?

Taşınmazın size ait olduğunu ve taşınmazın kayıtlı bilgilerini gösteren belgeye ‘’Tapu Belgesi’’ denir. Kimi aman bu belge üzerindeki bilgilerde birtakım yanlış yazımlar veya sonradan değişen bilgiler olabilir. Bu nedenle Tapu Belgesini kullanmak istediğiniz yerlerde (Banka, Taşınmaz Alım-Satım v.b.) sorunlar yaşayabilirsiniz.


Bu yanlışlıkların veya eksikliklerin giderilmesi için iki yol vardır. Eğer, açık bir yazım hatası var ise, öncelikle ilgili tapu müdürlüğüne yazılı olarak başvurulur. Diğer yol ise, dilekçe ile düzeltilmesi mümkün olmayan tüm hatalar için mahkemeye başvurmaktır. Mahkeme gerekli araştırmayı yaparak, kararında olması gereken bilgileri gösterir ve hataların düzeltilmesine karar verir.

AVRUPA ÜLKELERİNDE NELER OLUYOR?