Anlaşmalı Boşanma Protokolu - Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolunde hangi bilgiler bulunuyor. Anlaşmalı Boşanma Davaları dilekçe örneği.


Örnek Dilekçe


İZMİR NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


DAVACI:………………………(TC:…………………….. )


DAVALI:……………………….
 …SOK. …MAH.  İZMİR

KONU:Anlaşmalı Boşanma İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilim davalı ile ………… tarihinde evlenmiştir. Evlilik bir yıldan fazla süredir devam etmektedir.

2-) Müvekkilim ve davalı eşi arasında evliliğin başından itibaren anlaşmazlıklar mevcuttur. Zamanla bu anlaşmazlıklar çok şiddetli tartışmalara dönüşmüştür. Bu tartışmalar sonucu eşler açısından  evliliğin devamı çekilemez hale gelmiştir.

3-) Müvekkilim ve eşi birbirlerine daha fazla zarar vermemek için boşanmaya karar vermişlerdir.Bu boşanma sonucu ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili anlaşma hazırlanmıştır. Bunu ekte sunmaktayız.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 166/3 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, tanık beyanları ve diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ile davalı eşinin boşanmalarına, boşanmanın sonuçları hakkında ekte sunduğumuz Protokol hükümleri doğrultusunda karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ederim.


 Davacı


Çocuk Yoksa ve Çocuklar 18 Yaşından Büyük ise su dilekçeye bakınız: Anlaşmalı Boşanma Protokolu 2

AVRUPA ÜLKELERİNDE NELER OLUYOR?