Anlaşmalı Boşanma Protokolu Dilekçe Örneği - Çocuk Yoksa ve Çocuklar 18 Yaşından Büyükse

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi. Anlaşmalı Boşanma Protokolunde Çocuk Yoksa dilekçe nasıl yazılır. Anlaşmalı Boşanma Davaları dilekçe örneği


Çocuk Yoksa ve Çocuklar 18 Yaşından Büyükse

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

……….. ile ……………….. aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup anlaşmalı boşanma dilekçesine ek olarak iş bu protokol tanzim edilmiştir.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-) Tarafların müşterek ikamet ettikleri ….. Sok ……Mah ……B Blok ………….. dairede eşlerden ………………….ikamet etmeye devam edecektir.

2-) Yukarıda açık adresi bulunan dairede bulunan ev eşyaları dairede ikamet etmeye devam edecek olan …………………………….’da kalacaktır.

3-) Evde kalmayacak olan ……………………….., diğer eş ………………………..’da ve evde bulunan bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder.

4-) Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.(veya bu madde şöyle yazılabilir : Taraflardan ……………………. Tarafından diğer eş …………………….’ya aylık …………-TL tutarında yoksulluk nafakası ödenecektir.Bu miktar D.İ.E. Yıllık bazda işbu protokol tarıhındekı ayında açılanacak ÜFE oranında arttırılacaktır.)

5-) Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir

TARAF                                                                                               TARAFAnlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi (cocuk varsa) Örneği icin buraya bakınız; Anlaşmalı Boşanma Protokolu

AVRUPA ÜLKELERİNDE NELER OLUYOR?